Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA

więcej szkoleń organizatora

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku. W ciągu ostatnich lat czasu poznaliśmy tysiące uczestników szkoleń, setki firm i wielu przyjaciół, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Jesteśmy nowoczesną firmą...

Więcej informacji

HYGIENIC DESIGN CZ I - higiena budowy urządzeń produkcyjnych, walidacja procesów czyszczenia

Cena

2583,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

24 - 25 listopad 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do higienicznego projektowania
a) Zmiana ilości mikroorganizmów w trakcie procesu produkcyjnego
b) Zagrożenia mikrobiologiczne oraz chemiczne związane
z nieodpowiednią higieną konstrukcji urządzeń
c) Przewodniki i organizacje podejmujące tematykę higienicznego projektowania

2. Podstawowe wymagania higieniczne dla urządzeń
a) Różnica między urządzeniami higienicznymi a aseptycznymi
b) Materiały konstrukcyjne:
- stal (gatunki stali a jej korozja, pasywacja, chropowatość powierzchni)
- elastomery (materiały używane w higienicznych aplikacjach, wytrzymałość)
- polimery/tworzywa sztuczne (polimery używane w higienicznych aplikacjach, skuteczność czyszczenia polimerów)
c) Połączenia (cechy higienicznego połączenia)
d) Elementy wystające
e) Łączniki
f) Martwe przestrzenie / martwe odnogi (miejsce występowania, dopuszczalna maksymalna długość, higieniczny "by-pass" urządzeń)
g) Drenaż urządzeń
h) Wewnętrzne krawędzie
i) Osadzenie wałów i tłoków

3. Mikrobiologia dla niemikrobiologów
a) Typy mikroorganizmów i związane z nimi zagrożenia
b) Parametry wpływające na tempo wzrostu mikroorganizmów
c) Biofilmy (mechanizm powstawania, sposoby zapobiegania
i usuwania)
4. Czyszczenie i dezynfekcja
a) Parametry wpływające na skuteczność czyszczenia
i dezynfekcji
b) Higiena konstrukcji a minimalne parametry mycia
c) Charakterystyka preparatów do mycia i dezynfekcji
d) Gdzie szukać informacji czy dane urządzenie jest aseptyczne/ higieniczne/ wymaga czyszczenia ręcznego

5. Połączenia
a) Połączenia spawane (metody oceny jakości spoin)
b) Połączenia demontowane metal-metal
c) Uszczelnienia (uszkodzenia uszczelek, "płynięcie na zimno")
d) Higieniczne i niehigieniczne typy złączy
e) Uszczelnianie ruchomego wału ("bariera parowa", uszczelnienie mechaniczne)

6. Pompy, zbiorniki
a) Higieniczne i niehigieniczne rodzaje pomp
b) Budowa i elementy ważne podczas oceny pompy: krzywkowej, tłokowej, membranowej, perystaltycznej, ślimakowej
c) Kule myjące (typy, skuteczność, ważne cechy budowy)
d) Elementy zbiornika ważne podczas oceny higienicznej

7. Zawory
a) Elementy ważne podczas oceny zaworu
b) Higieniczne i niehigieniczne rodzaje zaworów
(zawór zaciskowy, membranowy, kulowy, siodłowy, motylkowy)
c) Bezpieczne rozdzielanie linii zawierającej produkt i środek myjący (układ z dwoma lub trzema zaworami, zawór typu mix-proof)

8. Przyrządy pomiarowe
a) Higieniczne i niehigieniczne rozwiązania do pomiaru temperatury, ciśnienia,przepływu cieczy, poziomu cieczy, pH
b) Zasady wbudowywania w linię urządzeń pomiarowych

9. Wymienniki ciepła, odrzut produktu niezgodnego
a) Budowa i elementy ważne podczas oceny wymienników ciepła
(wymienniki płytowe, rurowe, skrobakowe, DSI)
b) Zmiana kierunku przepływu cieczy
- odrzut produktu, który nie był poddany odpowiedniej obróbce termicznej
- bezpieczny powrót do trybu produkcyjnego

10. Pobór próbek
a) Rozwiązania do higienicznego i aseptycznego pobierania próbek produktu
b) Przykłady "złych" rozwiązań do poboru próbek

11. Testy higieniczności urządzeń, walidacja czyszczenia
a) Zasady testowania higieniczności urządzeń:
- test zdolności urządzenia do mycia w CIP
- test sterylizowalności urządzenia
- test nieprzenikalności urządzenia dla mikroorganizmów
b) Podstawy walidacji czyszczenia
- kolejność działań i kryteria akceptacji

12. Zadania dla uczestników
a) Dobór materiałów uszczelnienia
b) Ocena oferty handlowej na zakup pompy
c) Przygotowanie listy kontrolnej dla oceny higienicznej instalacji
d) Praca za schematem instalacji

Trener

Technolog żywności i specjalista w zakresie higienicznego projektowania urządzeń produkcyjnych, ekspert w zakresie walidacji procesów produkcyjnych i walidacji procesów czyszczenia.

Profil uczestników
Szkolenie polecane jest w szczególności:
- Pracownikom opiniującym propozycje zmian
- Pracownikom zaangażowanym w rozwiązywanie problemów
jakościowych
- Pracownikom działów kontroli jakości przeprowadzającym testy czystości linii
- Pracownikom działów inwestycji i inżynierom odpowiedzialnym
za wybór i odbiór nowych urządzeń
- Pracownikom firm odpowiedzialnych za projektowanie
maszyn i linii produkcyjnych, zbudowanie linii

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Uczestnictwo w szkoleniu, drukowane materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.
Usługa "Zadaj pytanie ekspertowi" - prawo do nieodpłatnych konsultacji drogą e-mail przez rok od daty uczestnictwa w szkoleniu.

Zdobyta wiedza
Dzięki przedstawionym przykładom dobrych i złych rozwiązań konstrukcyjnych, uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
- Jakie cechy powinny posiadać urządzenia
w liniach higienicznych, a jakie w liniach aseptycznych
- Na jakie elementy urządzenia zwrócić szczególną uwagę
podczas zakupu i uruchomienia urządzenia,
walidacji czyszczenia linii
- W jaki sposób bezpiecznie oddzielić linię zawierającą produkt od linii zawierającej środek myjący
- W jaki sposób pobierać próbki z zamkniętych instalacji
higienicznych i aseptycznych
- W których punktach pobierać wymazy mikrobiologiczne
- W jaki sposób zweryfikować skuteczność czyszczenia,
płukania, dezynfekcji linii

Certyfikaty
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.