Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Ford Motor Company - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

Cena

1771,20 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 grudzień 2019

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

> CSR (Customer Specific Requirements) - zapoznanie się ze specyfiką pracy z Klientem Ford Motor Company na podstawie obowiązujących manuali Klienta

> Customer Portal (Covisint) - poznanie aplikacji służących do codziennej obsługi Klienta (wymagania, ocena, itp.)

> GPDS Global Product Development System – omówienie kamieni milowych wdrażania projektu na podstawie fordowskiego system rozwoju produktu, równolegle z fazami rozwoju projektu

> eAPQP (Advanced Product Quality Planning) / online Schedule A - raportowanie statusu rozwoju gotowości wdrażanego projektu dla poszczególnych elementów rozwoju produktu i procesu, przy użyciuaplikacji eAPQP oraz „Schedule A” (w przypadku, gdy Klient posiada projekt, którego raportowanie odbywa się poprzez „Schedule A”)

> VPP (Vehicle Part Progress) - przedstawienie metody raportowania statusu gotowości faz PPAP’u w oparciu o system nadzorujący postęp walidacji VPP

> Capacity Analysis Report – Prezentacja zdolności oraz wydajności procesu produkcyjnego z wykorzystaniem formularza CAR wraz z omówieniem systemu GCP (Global Capacity Planning)

> Global Phased PPAP Requirements – Wprowadzenie do wymagań zatwierdzania produktu i procesu według specyficznych wymagań Klienta, z podziałem na fazy rozwoju produktu i procesu

> PSW (Part Submission Warrant) – Charakterystyka karty gwarancyjnej wraz z charakterystyką danych niezbędnych do jej wypełnienia oraz metodologią ich raportowania

> Ford specific requirements for PPAP 4.0 – Omówienie dokumentacji zatwierdzania produkcji i produktu z uwzględnieniem specyficznych wymagań FORD’a dla standardu PPAP 4.0 wraz z ujęciem charakterystycznego dla Klienta Global Phased PPAP Requirements

> Ford specific requirements for IATF 16949:2016 – Omówienie specyficznych wymagań klienta Ford w odniesieniu do specyfikacji technicznej IATF 16949:2016

> Q1 Manufacturing Site Assessment – Przygotowanie oraz raportowanie audytu oceny gotowości procesu produkcyjnego/systemu jakości, wymagania, metodologia oceny

> Wymagania jakościowe – przedstawienie codziennego sposobu wsparcia fabryk produkcyjnych Klienta pod kontem wsparcia jakościowego -> obsługa jakościowa Klienta. Przegląd specyficznych wymagań klienta dla: FMEA, G8D, charakterystyk specjalnych, monitorowania statusu APQP/PPAP, planu kontroli oraz statystycznego zarządzania procesem

Profil uczestników
> Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób pracujących lub pragnących współpracować z firmą Ford Motor Company jako dostawcy, a w szczególności do Inżynierów Jakości, Managerów Projektów, oraz Inżynierów na wszystkich stanowiskach w grupach zajmujących się współpracą z Ford Motor Company

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu

> wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad + kolacja + obiad)

> materiały szkoleniowe

> certyfikat

> bufet kawowy

Zdobyta wiedza
> Poznasz i zrozumiesz specyficzne wymagania Ford Motor Company obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego

> Poznasz oczekiwania Ford Motor Company w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą

> Przygotujesz się do wprowadzenie oraz kontynuowania projektu zgodnie z wymaganiami Ford Motor Company

> Zrozumiesz, jak skutecznie implementować specyficzne wymagania Ford Motor Company w systemach zarządzania swojej organizacji

> Przygotujesz się do przedłożenia dokumentacji PPAP z wymaganiami Ford Motor Company

> Zapoznasz się z portalem dostawców Ford Motor Company i dowiesz się, jak się w nim poruszać

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST