LYNSKY SOLUTIONS SP. Z O.O.

więcej szkoleń organizatora

Firma Lynsky Solutions specjalizuje się w audycie, doradztwie biznesowym, usługach szkoleniowych, zarządzaniu przez jakość oraz zarządzaniu energią. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw branży produkcyjnej...

Więcej informacji

FMEA procesu w praktyce - pFMEA analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

Cena

1832,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 - 03 lipiec 2020

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

1. FMEA – idea, zakres stosowania, cele i korzyści (FMEA w cyklu PDCA)
2. Rodzaje FMEA
3. Organizacja zespołu FMEA
4. Powiązanie metody FMEA – APQP, Control Plan.
5. Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie arkuszem FMEA – bazy wiedzy, korzystanie z doświadczenia
6. Etapy przeprowadzania analizy pFMEA (FMEA procesu)
7. Przygotowywanie danych wejściowych do pFMEA
8. Wykorzystanie technik pomocniczych w FMEA
9. Analiza jakościowa wad
10. Dobór czynników ryzyka wg wytycznych AIAG (FMEA 4th Edition)
11. Analiza ilościowa wad
12. Określenie priorytetów działań według analizy ryzyka – ranking zagrożeń, macierz ryzyka
13. Działania doskonalące/naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór nad działaniami oraz aktualizacja dokumentów FMEA
14. Warianty formularzy FMEA według wytycznych AIAG 4th Edition
15. Analiza studium przypadku (Case study)
16. Warsztaty praktyczne z przeprowadzenia FMEA na przykładzie trenera Lynsky Solutions lub przykładach zaproponowanych przez uczestników, pracujących w małych grupach
17. Podsumowanie, pytania i test

Profil uczestników
Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA , pracownicy firm wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA.

Forma szkolenia
Szkolenie pFMEA ma formę warsztatów. Jest połączeniem zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu
Profesjonalne materiały szkoleniowe
Certyfikaty
Obiady
Przerwy kawowe


Zdobyta wiedza
Szkolenie przygotowuje do efektywnego wykorzystania metody pFMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują unikalny, numerowany, rejestrowany Certyfikat Specjalista ds. FMEA procesu wydawany przez LQcert.