LYNSKY SOLUTIONS SP. Z O.O.

więcej szkoleń organizatora

Firma Lynsky Solutions specjalizuje się w audycie, doradztwie biznesowym, usługach szkoleniowych, zarządzaniu przez jakość oraz zarządzaniu energią. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw branży produkcyjnej...

Więcej informacji

FMEA procesu w praktyce

Cena

1832,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 - 03 grudzień 2019

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

1. pFMEA- zakres stosowania i cele
2. Budowa zespołu FMEA
3. Etapy przeprowadzania analizy pFMEA
4. Przygotowywanie danych wejściowych do pFMEA
5. Analiza jakościowa wad
- Formułowanie wad
- Szukanie przyczyn wad
- Badanie skutków wad
6. Analiza ilościowa wad:
- Oszacowanie czynników ryzyka
- Wyznaczenie krytyczności wad
- Wyznaczanie współczynnika RPN
7. Działania doskonalące/ naprawcze- plan, wdrożenie, nadzór
8. Techniki jakościowe wspomagające pFMEA
9. Podsumowanie, pytania

Trener

Pracownik sektora automotive. Specjalista we wdrażaniu projektów zgodnie z ISO/TS 16949, Lean Manufacturing, oraz japońskich technik zarządzania produkcją.

Profil uczestników
Inżynierowie jakości, produkcji, procesów, kadra kierownicza, osoby wchodzące w skład grupy roboczej/zespołu ds. FMEA , pracownicy firm wykorzystujących metodę FMEA, pracownicy firm z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949 oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką FMEA. 

Forma szkolenia
Wykłady połączone z licznymi ćwiczeniami praktycznymi. Celem jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego tworzenia i stosowania FMEA.

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały,
certyfikat LQ Cert Specjalista ds. FMEA procesu,
przerwy kawowe,
obiady.

Zdobyta wiedza
Szkolenie ma przygotować do efektywnego wykorzystania metody FMEA w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dowiadują się jak stworzyć FMEA, jakie techniki jakościowe wykorzystać w poszczególnych etapach tworzenia
FMEA, w jaki sposób typować wady i analizować przyczyny oraz przeprowadzać analizę ryzyka z
późniejszym zaplanowaniem i wdrożeniem działań doskonalących.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują unikalny, numerowany, rejestrowany Certyfikat LQ Cert Specjalista ds. FMEA procesu