TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

FMEA procesu (PFMEA)

Cena

1413,27 PLN (brutto)

Termin szkolenia

03 - 04 sierpień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Wprowadzenie do systemu FMEA:
definicje i zastosowanie.
organizacja analizy FMEA:
niezbędne zasoby,
rola zespołu,
zbiór danych wejściowych do analizy.
etapy analizy FMEA:
definicja (struktura procesu: flow-chart),
analiza (definiowanie błędów, ocena ich skutków i przyczyn, określenie istniejących działań zapobiegających oraz wykrywających przyczyny błędów),
planowanie działań,
realizacja działań,
komunikacja.
narzędzia wspomagające FMEA:
diagram Ishikawy,
analiza Pareto-Lorentza,
burza mózgów,
5 x Why.
dokumentacja FMEA;
powiązanie FMEA z diagramem przepływu procesu ("Flowchart"), planem kontroli oraz SPC;
ćwiczenia: opracowanie analizy FMEA dla przykładowego procesu.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Właściciele procesów, specjaliści i inżynierowie jakości, pracownicy odpowiedzialni za jakość, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat/zaświadczenie.

Dla klientów TÜV SÜD Polska przewidziany rabat.

Zdobyta wiedza
Zapoznanie z metodą FMEA i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.