TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

FMEA AIAG-VDA HANDBOOK (WIDEOKONFERENCJA)

Cena

1640,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 28 maj 2021

Miejsce

WROCŁAW, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

I Podstawy FMEA – wprowadzenie do oceny ryzyka

II Przegląd norm i standardów w zakresie w zakresie FMEA,

III Wpływ analizy ryzyka na redukcję kosztów

IV Definicja i cel FMEA wg podręcznika FMEA AIAG/VDA

V Rodzaje FMEA i spójność analiz (FMEA projektu/procesu/MSR)

VI 8D a FMEA

VII Skuteczność analizy FMEA a rachunek kosztów jakości

VIII Główne zmiany w porównaniu do poprzednich wydań

IX Omówienie nowego podejścia do opracowania analizy FMEA

X Przebieg analizy FMEA 7 kroków:

- definiowanie zakresu FMEA (aspekty prawne, odpowiedzialność zarządu, know-how, fmea dla rodziny produktów, 5T w planowaniu FMEA, dokumentowanie.
- struktura procesu (kroki procesów, wizualizacja struktury)
- analiza funkcji
- analiza sieci błędów (definiowanie niezgodności, poszukiwanie przyczyn, określenie skutków)
- analiza ryzyka (tabele oceny S,O,D, AP – Action Priority)
- optymalizacja (zmiany w dokumentowaniu planowanych działań
- raportowanie

XI Dokumentowanie i aktualizowanie FMEA (zmiany w następstwie reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych).

XII FMEA a plany kontroli.

XIII Podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów, członków zespołu FMEA, pracowników działów jakości, członków zespołów analizy i efektywnego rozwiązywania problemów, członków zespołów projektowych, audytorów wewnętrznych, audytorów dostawców itp.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat FMEA AIAG-VDA (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu.
- Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan).
- Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia FMEA.
- Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji FMEA w procesie projektowania procesu.
- Nauczysz się dokonywać analizy ryzyka i interpretować jej wyniki.
- Poznasz wymagania nowego podręcznika referencyjnego FMEA

Certyfikaty
certyfikat FMEA AIAG-VDA (w języku polskim i angielskim)