TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

FMEA 4th Edition

Cena

1390,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 - 02 wrzesień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie do FMEA,

II Organizacja i budowanie zespołu FMEA,

III Korzyści wynikające ze stosowania FMEA,

IV FMEA – systematyczne odkrywanie wad (DFMEA i PFMEA) – różnice,

V Formułowanie przyczyn, wad i skutków - ćwiczenia

VI Przebieg FMEA (burza mózgów, diagram Ishikawy, 5WHY, Diagram Pareto),

VII Dokumentacja FMEA

VIII Tworzenie FMEA dla rzeczywistego procesu w przedsiębiorstwie - ćwiczenia

IX Podejście interdyscyplinarne,

X Dobór wskaźników: Znaczenia, Występowania, Wykrywalności,
interpretacja RPN,

XI Praktyczne problemy przy pracy zespołu FMEA.

Trener

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów i członków zespołu FMEA oraz osób realizujących audyty jakości u dostawcy.Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat FMEA (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Skuteczne prowadzenie FMEA dla procesów produkcyjnych,
Poznanie zasad analizy wyników w celu wyodrębnienia obszarów zagrożeń i poprawy jakości,
Obniżenie kosztów tzw. (złej) jakości.

Certyfikaty
certyfikat w języku polskim i angielskim