Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem...

Więcej informacji

Field Failure Analysis - analiza wadliwych części zwróconych z rynku według standardu VDA FFA

Cena

1660,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

13 - 14 maj 2021

Miejsce

szkolenie zdalne, woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

1. Strategia analizy wadliwych części zwróconych z rynku
• kontrola standardowa oraz kontrola obciążeniowa

2. Proces NTF (ang. No Trouble Found)
• przyczyny oraz miejsca powstawania problemów NTF
• kryteria uruchomienia procesu
• analiza danych, procesu oraz systemu

3. Proces rozwiązywania problemów w FFA

4. Planowanie procesu analizy wadliwych części zwróconych z rynku

5. Strategia prób wyrywkowych

6. Zagadnienia logistyczne

7. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

8. Proces ciągłego doskonalenia (CIP)

9. Pozostałe zagadnienia związane z FFA

Trener

Trener PRONOST

Profil uczestników
> Szkolenie skierowane jest przede wszystkim dla firm chcących wdrożyć lub usystematyzować analizę wadliwych części zwróconych z rynku wg standardu VDA Field Failure Analysis.
> W szkoleniu powinny uczestniczyć zarówno osoby odpowiedzialne za organizację pracy zespołu ds. analizy wadliwych części jak i faktyczni uczestnicy tego procesu.

Forma szkolenia
Otwarte

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
> uczestnictwo w szkoleniu
> materiały szkoleniowe
> certyfikat



Zdobyta wiedza
> Zrozumiesz proces analizy wadliwych części zwróconych z rynku zgodnie ze standardem VDA FFA oraz jego znaczenie dla Twojej firmy.
> Nabędziesz umiejętność przeprowadzenia planowania procesu FFA.
> Zrozumiesz zakres analizy wadliwych części, w tym: kontrolę standardową, kontrolę obciążeniową oraz proces NTF.
> Zapoznasz się z możliwościami praktycznego wykorzystania kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w procesie FFA.

Certyfikaty
Certyfikat PRONOST