TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE. Live online

Cena

972,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 październik 2020

Miejsce

Wideokonferencja, woj.

Program szkolenia

Opis procesu oceny zgodności
Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
Zakres i wyłączenia dyrektywy MD 2006/42/WE
Dyrektywa maszynowa czy dyrektywa narzędziowa?
Maszynowa nowa czy używana? (głęboka modernizacji maszyny)
Maszyna nowa czy używana (maszyny zespolone)
Procedury oceny zgodności według dyrektywy MD 2006/42/WE
Charakterystyka wymagań zasadniczych dyrektywy MD 2006/42/WE
Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi
Normy zharmonizowane w ocenie zgodności
Opracowanie dokumentacji dla maszyn:
Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi
Ocena ryzyka w oparciu o zharmonizowane standardy
Deklaracja zgodności i tabliczka znamionowa CE
Powiązanie z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE i dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Podsumowanie wiadomości

Zajęcia trwają 2 dni po 4 h* dziennie (1 h = 45 min.).

Trener

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Polska

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kierownictwa technicznego, konstruktorów mechaników i automatyków, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska.

Forma szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne ONLINE

Czas trwania
8 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
dostęp do wirtualnej klasy, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Certyfikaty
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu