CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy

więcej szkoleń organizatora

Certios – Centrum Edukacji Przedsiębiorcy jest firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się w systemach zarządzania zgodnych z normami ISO oraz w oznaczeniu CE. Naszymi cechami charakterystycznymi są: odpowiedzialność...

Więcej informacji

DOSTOSOWANIE ORGANIZACJI DO PRACY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 14001:2015

Cena

615,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 sierpień 2017

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Dzień 1:

1. Porównanie norm ISO 14001:2005 i ISO 14001:2015 wraz ze wskazaniem zmian, jakie zaszły.
2. Interpretacja nowych wymagań i omówienie struktury normy ISO 14001:2015.
3. Dostosowanie obecnego systemu do nowych wymagań.
4. Podejście procesowe, kontekst organizacji, zakres dokumentacji.
5. Aspekty środowiskowe - zakres, sterowanie operacyjne.
6. Rola najwyższego kierownictwa i Pełnomocnika w SZŚ.
7. Jak prowadzić audyt wewnętrzny i na co zwrócić szczególną uwagę.

Trener

Szkolenie poprowadzi doświadczony Trener CERTIOS. Czynny Audytor i Wdrożeniowiec Systemów Zarządzania.

Profil uczestników
Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają wdrożony system ISO 14001 i chcą dostosować go do wymagań normy ISO 14001:2015.

Forma szkolenia
Całe szkolenie jest prowadzone w formie dyskusji. Dzięki małym grupom szkoleniowym możliwe jest poświęcenie czasu na każde pytanie Uczestników.

Czas trwania
5 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Cena szkolenia: 500 zł netto/os.

W cenę wliczono:
- udział uczestnika w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
- poczęstunki kawowe oraz obiady każdego dnia szkolenia,
- certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony w języku polskim lub angielskim przez CERTIOS.

Opłata dodatkowa za nocleg dla 1 osoby w Krakowie wynosi 150 lub 225 zł netto za 1 noc - w zależności od lokalizacji.

Opłata dodatkowa za certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą wynosi:
- 70 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim,
- 100 zł netto za certyfikat wydany w języku polskim i angielskim.


Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać za pośrednictwem biura: 12 345 47 45.
Zachęcamy do kontaktu:)

Zdobyta wiedza
- wiedza na temat zmian wprowadzonych w normie ISO 14001:2015
- umiejętność przystosowania organizacji do wymagań normy ISO 14001:2015

Certyfikaty
Każdy z Uczestników po zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat wydany przez CERTIOS, oraz ma możliwość uzyskania certyfikatu z jednostki certyfikującej.