Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Dokumentowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001

Cena

479,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

17 sierpień 2020

Miejsce

wideokonferencja, woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia związane z Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz wymaganiami normy ISO 45001

3. Główne zagadnienia związane z wdrożeniem i dokumentowaniem Systemu Zarządzania BHP w oparciu o wymagania normy ISO 45001

4. Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania BHP

5. Struktura i wymagania normy ISO 45001 dotyczące dokumentacji oraz dokonywania zapisów

6. Dyskusja, podsumowanie

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób indywidualnych oraz pracowników organizacji, w których jest utrzymywany i doskonalony System Zarządzania BHP w oparciu o wymagania PN-N 18001 lub OHSAS 18001, zainteresowanych dostosowaniem swoich systemów do wymagań ISO 45001, a także do wszystkich Organizacji przygotowujących się lub będących w trakcie wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001.


Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem:
340,00 zł/os. netto (418,20 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie:
390,00 zł/ os. netto (479,70 zł/ os. brutto)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy ISO 45001 dotyczącej Systemu Zarządzania BHP oraz przebiegiem projektu wdrażania systemu. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności dotyczących interpretacji wymagań ISO 45001 oraz ich zastosowania w przedsiębiorstwach i instytucjach zainteresowanych zgodnością swojego systemu z niniejszą międzynarodową normą, która zastąpiła popularne standardy OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004.

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu