TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

CQI-23 AUDYT PROCESU FORMOWANIA TWORZYW - WYMAGANIE AIAG

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 listopad 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

1.Charakterystyka procesów specjalnych.

2.Rodzina norm AIAG CQI.

3.CQI w świetle wymagań Klientów.

4.Omówienie normy CQI-23.

4.1.Odpowiedzialność Personelu,Auditorów i Planowanie jakości.

4.2.Składowanie,transport i przechowywanie wyrobów.

4.3.Zarządzanie oprzyrządowaniem i narzędziami.

4.4.Job Audit (Audyt wyrobu,audyt procesu montażu wyrobu gotowego oraz audyt pakowania).

4.5.Nomenklatura oraz wyjaśnienie pojęć pojawiających się w normie CQI-23.

4.6 Szczegółowe omówienie tabel:

- Tabela A: wtrysk,

- Tabela B: rozdmuch

- Tabela C: formowanie próżniowe

- Tabela D: Wytłaczanie

- Tabela E: Formowanie RTM

- Tabela F: Wyciskanie

- Tabela G: Wyposażenie

- Tabela H: Kontrola i badania części

4.7.Podsumowanie Szkolenia

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:

- Technolodzy, Inżynierowie jakości i procesu nadzorujący proces formowania tworzyw,

- Kierownicy Działów Jakości / Pełnomocnicy SZJ, Menedżerowie odpowiedzialni za działania, właściciele procesów.

- Liderzy projektów, inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.

- Pracownicy, którzy wpływają na satysfakcję klienta.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,

- przerwy kawowe, lunch,

- delegacje trenera,

- profesjonalne materiały szkoleniowe,

- zestaw gadżetów firmowych,

- certyfikat dla każdego uczestnika w języku polskim i angielskim,

- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Poszerzenie wiedzy w zakresie wymagań CQI-23 - wymaganie AIAG

Certyfikaty
certyfikat dla każdego uczestnika w języku polskim i angielskim