TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

CQI-20 2nd EDITION - 2018 - EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Cena

1490,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 15 grudzień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

- ISO 9001:2015 oraz IATF 16949:2016 w świetle specyficznych wymagań OEM.
- Globalne wymagania w zakresie stosowania metod rozwiązywania problemów.
- Globalne narzędzia rozwiązywania problemów.
- CQI-20 – podstawy zakresu i możliwości wykorzystania.
- Terminologia problem solving.
- Zasada PDCA w procesie rozwiązywania problemów.
- Odpowiedzialność za działania w procesie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji w firmie.
- Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemów.
identyfikacja problemu
stworzenie zespołu TPS
opis problemu
analiza rodzaju wady
analiza przyczyny źródłowej
wybór metody
działania korygujące
działania zapobiegawcze
efektywność pracy zespołu TPS
Containment / akcje wstrzymujące.
Działania korygujące i zapobiegawcze.
Poka Yoke i Error Proofing jako narzędzia eliminacji błędów.
Przykłady praktyczne z użyciem różnych metod rozwiązywania problemów.
Praca w grupach w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, działów techniczno – konstrukcyjnych, jakościowych, utrzymania ruchu, produkcyjnych oraz do wszystkich osób które chcą poznać narzędzia i metody do rozwiązywania problemów.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Nabycie umiejętności praktycznego i efektywnego rozwiązywania problemów.

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)