TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

CQI-19 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DOSTAWCÓW - WYMAGANIE AIAG

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 - 02 październik 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Kształtowanie relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną z dostawcą.

2.Techniki reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach w kontakcie z dostawcą.

3. Metodyka angażowania dostawców w budowanie kompromisu.

4. Proces zarządzania dostawcami. Dokumentacja i umowy ramowe.

5. Uregulowania normatywne w zakresie zarządzania dostawcami.

6. Charakterystyka normy AIAG CQI-19 i jej powiązanie z innymi regulacjami.

7. Globalne wymagania w zakresie zarządzania dostawcami.

7.1 Wybór dostawców

7.2 Proces kwalifikacji dostawców. Fazy kwalifikacji.

7.3 System zarządzania jakością dostawcy.

7.4 System zarządzania środowiskiem dostawcy.

7.5 Samoocena dostawcy.

7.6 Wstępne audyty procesu. Analiza logistyczna i jakościowa R@R.

7.7 Zatwierdzenie dostawcy.

7.8 Deklaracja wykonalności.

7.9 Monitoring i rozwój dostawcy.

7.10 APQP - globalne wymagania wobec dostawców. FMEA, Plan Kontroli, MSA, SPC, inne.

7.11 PPAP - globalne wymagania wobec dostawców.

7.12 Zarządzanie reklamacjami-globalne wymagania wobec dostawców.

7.13 Rodzaje audytów zgodnie z globalnymi wymaganiami.

7.14 Rekwalifikacje.

7.15 Monitoring i ocena dostawcy

7.16 Programy rozwoju dostawców.

8. Podsumowanie szkolenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:

- Technolodzy, Inżynierowie jakości i procesu nadzorujący proces obróbki cieplnej,

- Kierownicy Działów Jakości, Zakupów / Pełnomocnicy SZJ, Menedżerowie odpowiedzialni za działania, właściciele procesów.

- Liderzy projektów, inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.

- Pracownicy, którzy wpływają na satysfakcję klienta.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,

- delegacje trenera,

- przerwy kawowe, lunch

- profesjonalne materiały szkoleniowe,

- zestaw gadżetów firmowych,

- certyfikat dla każdego uczestnika w języku polskim i angielskim,

- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Poszerzenie wiedzy w zakresie oczekiwań OEM w procesie komunikacji między klientem a dostawcą (poddostawcą).

Zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji.

Poznanie procesu doskonalenia poddostawców oraz poznanie zasad przygotowywania dokumentacji zgodnie z ich wymaganiami

Certyfikaty
certyfikat dla każdego uczestnika w języku polskim i angielskim