Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Certyfikowany Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny ISO 27001

Cena

984,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

03 - 04 luty 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Program szkolenia:
1.Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001.
2.Annex SL
3.Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10
– Kontekst organizacji
– Przywództwo
– Planowanie
– Wsparcie
– Funkcjonowanie
– Ocena skuteczności
– Doskonalenie
4.Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).
5.Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).
6.Warsztaty
7.Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.
8.Proces auditu wewnętrznego,
9.Kwalifikacje i predyspozycje audytorów wewnętrznych,
10.Przygotowanie do przeprowadzenia auditu,
11.Układanie listy pytań.
12.Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
13.Przeprowadzenie auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
14.Egzamin dla audytorów wewnętrznych.
15.Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. SZBI, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
16.Proces doskonalenia,
17.Działania korygujące i zapobiegawcze,
18.Przegląd zarządzania,
19.Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
20.Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
21.Wybór jednostki certyfikującej.
22.Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach.

Trener

Wykwalifikowana kadra Trenerów specjalizująca się w szkoleniach, wdrożeniach oraz audytach.

Profil uczestników
•Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
•Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Forma szkolenia
szkolenie, warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Uczestnicy kursu otrzymują:
•Certyfikat “Audytora wewnętrznego ISO 27001”
•Certyfikat “Pełnomocnika ISO 27001”
•materiały szkoleniowe
•catering, obiad


Zdobyta wiedza
•zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
•omówienie i interpretacja wymagań normy ISO 27001,
•zapoznanie z procesem audytowania,
•nauczenie przeprowadzania audytów wewnętrznych,
•analiza ryzyka – metody i praktyczne porady,
•omówienie zadań Pełnomocnika w zarządzaniu wdrożeniem i utrzymywaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
•praktyczne przeprowadzenie przeglądu zarządzania i opracowanie raportu,
•zasady wyboru jednostki certyfikującej.


Certyfikaty
•Certyfikat “Audytora wewnętrznego ISO 27001”
•Certyfikat “Pełnomocnika ISO 27001”