TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

Certyfikowany Koordynator Lean

Cena

4305,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 - 25 czerwiec 2021

Miejsce

Zabrze, woj. śląskie

Program szkolenia

Dzień I
Wprowadzenie – cele szkolenia
Strategie i założenia Lean Manufacturing
Identyfikacja strat
Narzędzia Lean Manufacturing
Etapy wdrożenia Lean
- Gra symulacyjna – część I (symulacja tradycyjnego procesu produkcyjnego, z jego wadami i zaletami. Każda część gry kończy się podsumowaniem liczbowym wyników osiągniętych przez uczestników oraz dyskusją co stanowiło problem w realizacji celu.)
5S - Jak zorganizować efektywnie stanowisko pracy?
- Warsztat – pokazanie efektu wprowadzenia 5S
- Etapy wdrożenia sytemu 5S
- Promocja i ustalenie polityki wprowadzania 5S w zakładzie produkcyjnym
VSM – Mapowanie strumienia wartości
- Identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu
- Metodologia postępowania w VSM
- Symbole i elementy graficzne mapy
- Warsztat – „Mapa stanu obecnego” (tworzenie mapy stanu obecnego na podstawie sytuacji początkowej w grze symulacyjnej)
- Mapa stanu przyszłego
- Warsztat – tworzenie mapy stanu przyszłego dla symulowanego procesu z gry

Dzień II
Gra symulacyjna – część II (wprowadzenie narzędzia 5S)
Jak zmienić wielkość partii produkcyjnej, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku?
Metodyka SMED
- Zasady przezbrojenia metodą SMED
- Jak usprawnić operacje przygotowawcze?
- Jak rozróżnić czynności zewnętrze od wewnętrznych?
- Analiza czynności przygotowawczych
- Korzyści dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania SMED
- Warsztat SMED dla stanowisk z gry symulacyjnej
Czas taktu, czas cyklu
Balansowanie obciążenia

Dzień III
Gra symulacyjna – część III (optymalizacja wielkości partii produkcyjnej, wprowadzenie szybkich przezbrojeń, balansowanie stanowisk roboczych)
Proces produkcyjny według filozofii Lean
System pchany a system ciągniony
OPF – przepływ jednej sztuki
System Kanban
Heijunka - poziomowanie i różnicowanie produkcji
Gra symulacyjna – część IV (uczestnicy szkolenia wprowadzają w symulowanym procesie model produkcji zapewniający satysfakcję klienta)

Dzień IV
Struktura organizacyjna w Lean
Hoshin Kanri – zarządzanie w Lean
PDCA/SDCA
Genchi Genbuts
Zarządzanie wizualne
Filozofia Kaizen
- Kaizen – proces nieustannego doskonalenia
- Jak szukać możliwości usprawnienia organizacji?
- System sugestii indywidualnych
- Koła jakości
- Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji

Dzień V
Praca w grupie – zarządzanie i przewodzenie zespołami
Rozwiązywanie problemów- omówienie i przećwiczenie narzędzi:
- Metoda 5W-2H
- Metoda Diagram Ishikawy
- Metoda 5xWhy
- Metoda Burzy mózgu
- Plan działania i realizacja
Raport A3
Zarządzanie zmianą – jak skutecznie przekonać do zmiany i wprowadzić zmianę w organizacji?
Podsumowanie i powtórzenie całości materiału
Egzamin końcowy
Zakończenie

Trener

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Polska

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, kierowników, specjalistów oraz wszystkich osób które w przyszłości będą zajmować się lub zajmują się koordynacją procesów szczupłego zarządzania.

Forma szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne

Czas trwania
32 godzin (4 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch, profesjonalne materiały szkoleniowe, certyfikat

Certyfikaty
Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym przejściu procesu certyfikacji personelu, uczestnicy otrzymują tytuł Certyfikowanego Koordynatora Lean wydany przez TÜV Rheinland Polska.