TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Certyfikowany Kontroler Jakości ISO 9001:2015

Cena

1280,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 - 26 listopad 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

II System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

III Cele i zadania stawiane kontroli jakości

IV Rodzaje kontroli jakości

V Dokumentacja techniczna, technologiczna i jakościowa stosowana w kontroli jakości – ćwiczenia

VI Podstawowe przyrządy pomiarowe, właściwy dobór i umiejętność obsługi – ćwiczenia.

VII Dokumentowanie wyników kontroli, ocena subiektywna i obiektywna,

VIII Identyfikacja i identyfikowalność,

IX Procesy kontrolne – czyli jak pracujemy ?

X Problem Solving – Rozwiązywanie problemów w oparciu o niezbędne narzędzia (5WHY,

DIAGRAM ISHIKAWY, BURZA MUZGÓW) – ćwiczenia

XI PDCA

XII Podstawowa wiedza, pojęcia i definicje z zakresu SPC i MSA.

XIII Prowadzenie szkoleń – ćwiczenia.

XIV Efektywność kontroli jakości, przyczyny nieskuteczności, Egzamin Pisemny

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na stanowisko kontrolera jakości, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
•udział w szkoleniu,
•profesjonalne materiały szkoleniowe,
•zestaw gadżetów firmowych,
•przerwy kawowe, lunch,
•certyfikat Kontrolera Jakości SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim)
•pomoc w rezerwacji hotelu,
•możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza
•zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji do pracy na stanowisku kontrolera jakości,

•poznanie „dobrej praktyki" w zakresie pracy na stanowisku kontrolera jakości,

•nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń i prezentacji.

Certyfikaty
certyfikat: Kontrolera Jakości SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim i angielskim)