Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Certyfikowany AW/pełnomocnik 9001:2015 on-line

Cena

738,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 20 kwiecień 2021

Miejsce

on-line, woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia:

BLOK 1 – system zarządzania jakością

1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji – nowość -Architektura Wysokiego Poziomu
2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
3. Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
4. Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
5. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
6. Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
7. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
8. Planowanie operacyjne i kontrola.
9. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
10. Postępowanie z niezgodnościami.
Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.


BLOK 2 – audyt wewnętrzny

1. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
2. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
3. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
4. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
5. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
6. Układanie listy pytań oceniających:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań.
7. Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.
8. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
9. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.


BLOK 3 – zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością

1. Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
2. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
3. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
4. Współpraca z jednostką certyfikującą.
5. Egzamin.

Trener

trener z wieloletnim doświadczeniem wdrożeniowym i szkoleniowym

Profil uczestników
Adresaci szkolenia:

- Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
- Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.


Forma szkolenia
on-line

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Uczestnicy kursu otrzymują:

- Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
- e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas audytu wewnętrznego. Poradnik dla audytorów wewnętrznych”

Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków oraz odpowiedzialnością, z którą w swojej codziennej pracy mierzyć się muszą: pełnomocnik odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania jakością i audytor wewnętrzny sprawdzający jego funkcjonowanie. Program kursu obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, wprowadzające uczestników w tematykę identyfikowania procesów, oceny ryzyk i szans, dokumentowania oraz przygotowania się i przeprowadzania audytów wewnętrznych . Kursanci mogą również zapoznać się z metodologią zarządzania jakością.
Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczeniu zawodowemu naszych trenerów, każdy punkt realizowanego programu wzbogacany jest praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie konkretnych metod lub rozwiązań. Pragniemy, by dzięki temu uczestnicy nie tylko zdobyli nową wiedzę, ale również umieli ją wykorzystać w codziennej pracy.
Dbamy, by wymianie wiedzy towarzyszyła również aktywizacja uczestników, pozwalająca dzielić się doświadczeniem zawodowym.

Certyfikaty
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015
Pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015