Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 12 lat podczas szkoleń zamkniętych i otwartych przeszkoliliśmy ponad...

Więcej informacji

Certyfikowany Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik ISO 9001:2015

Cena

984,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 22 czerwiec 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001.
Ustalanie kontekstu organizacji.
Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.

Analiza ryzyka - warsztat

Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
Planowanie operacyjne i kontrola.
Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
Postępowanie z niezgodnościami.
Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
Układanie listy pytań oceniających:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań.
Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte”.
Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
Przykłady procedur opracowanych w wersji elektronicznej oraz zasady zarządzania systemem „bez papierów”.
Uruchamianie programu, planu i projektowanie procesu audytowania zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 19011.
Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
Proces doskonalenia systemu zarządzania w praktyce.

Trener

trener CDZ Meritum

Profil uczestników
osoby chcące zdobyć uprawnienia audytora wewnętrznego i pełnomocnika

Forma szkolenia
wykłady, warsztaty

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, catering, obiad, certyfikaty

Poradnik: ISO 9001:2015 - wymagania i zmiany

Zdobyta wiedza
Szkolenie praktyczne, prowadzone przez doświadczonych konsultantów i trenerów. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę audytorów wewnętrznych i pełnomocników systemów zarządzania jakością, m.in. identyfikują procesy, przeprowadzają audyty i przegląd zarządzania. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami z przeprowadzanych wdrożeń i ćwiczony z uczestnikami szkolenia, tak aby potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich organizacjach. Szkolenie prowadzą konsultanci posiadający wieloletnią praktykę oraz wszechstronną wiedzę w zakresie szkoleń i wdrażania systemów zarządzania w rożnych branżach. Szkolenie bazuje na wytycznych dotyczących audytowania zgodnych z PN-EN ISO 19011. Duża aktywność uczestników podczas licznych ćwiczeń pozwala na wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą nie tylko trenera z uczestnikami ale też uczestników warsztatów między sobą.

Certyfikaty
audytora wewnętrznego, pełnomocnika