Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny /Pełnomocnik ISO 27001

Cena

1320,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

08 - 09 kwiecień 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Program szkolenia:
Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2013.
Annex SL
Omówienie wymagań normy – pkt. 4-10
– Kontekst organizacji
– Przywództwo
– Planowanie
– Wsparcie
– Funkcjonowanie
– Ocena skuteczności
– Doskonalenie
Ocena ryzyka, postępowanie z nim wg ISO 27005 (ISO 31000).
Omówienia zabezpieczeń z Załącznika A (A5-A18).
Warsztaty
Pomiar skuteczności istniejących zabezpieczeń.
Proces auditu wewnętrznego,
Kwalifikacje i predyspozycje audytorów wewnętrznych,
Przygotowanie do przeprowadzenia auditu,
Układanie listy pytań.
Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki audytowe – z życia wzięte”.
Przeprowadzenie auditów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
Egzamin dla audytorów wewnętrznych.
Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. SZBI, odpowiedzialności i zadań do realizacji.
Proces doskonalenia,
Działania korygujące i zapobiegawcze,
Przegląd zarządzania,
Rola pełnomocnika w doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
Omówienie sposobów oceny dokonywanej w trakcie auditu certyfikującego.
Wybór jednostki certyfikującej.
Poradnik – złe i dobre przykłady z wdrożeń systemu w organizacjach

Trener

Doradca i trener w zakresie systemów zarządzania zgodnych ze standardami ISO: jakości - 9001, bezpieczeństwa informacji - 27001, środowiska - 14001, analizy ryzyka - 31000 oraz ochrony danych osobowych - RODO. Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013 z akredytacją IRCA oraz Systemu zarządzania Jakością ISO 9001:2015 z akredytacją IRCA. Posiada bogate doświadczenie w zakresie szkoleń, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania organizacji różnych branż. Współpracuje z renomowanymi firmami przeprowadzając audyty wewnętrzne. W ramach współpracy z jednostkami certyfikującymi prowadzi szkolenia dla audytorów wiodących z akredytacją IRCA. Zdobytą wiedzę praktyczną wykorzystuje podczas licznych ćwiczeń i dyskusji wzbogacających prowadzone szkolenia i warsztaty.

Profil uczestników
Adresaci szkolenia:
Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Forma szkolenia
warsztaty

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe , catering , obiad , certyfikaty

Zdobyta wiedza
Dla nas najistotniejsza jest samodzielność. Mamy pełną świadomość tego, iż dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz śledzeniu bieżących zmian w zakresie standaryzacji systemów i procesów zarządzania, jesteśmy w stanie przekazać naszym Klientom takie rozwiązania i narzędzia działania, które pozwolą im w pełni się usamodzielnić.
Jedną z naszych licznych propozycji jest szkolenie pozwalające na przygotowanie Pełnomocnika/Audytora Wewnętrznego ISO. Jest to osoba o określonych kompetencjach, doskonale wprowadzona w zakres tematyczny swoich obowiązków oraz umiejętnie śledząca sposób realizacji założeń przyjętych norm. Jej wsparcie okaże się niezbędne zarówno w trakcie certyfikowania, jak również po jego zakończeniu.Mając na uwadze różnorodność organizacji współpracujących z naszą firmą uwzględniliśmy taki program szkolenia Pełnomocników/Audytorów wewnętrznych ISO, który pozwoli nam przygotować kandydatów do samodzielnej pracy.
Każdy audytor wewnętrzny ISO jest przez nas przygotowywany pod kątem indywidualnych wymagań i potrzeb danej organizacji. Dlatego też na początku współpracy przeprowadzamy dokładną analizę i ocenę bieżącego systemu zarządzania. W ten sposób udaje nam się rozpoznać zarówno słabe, jak i mocne strony. Warto także pamiętać, że wyłonienie spośród własnych pracowników takiego eksperta, który będzie czuwał nad prawidłową realizacja założeń międzynarodowych norm, pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów, które wiązałyby się z koniecznością podjęcia współpracy z ekspertem z zewnątrz.
Prowadzone przez nas szkolenia kończą się nadaniem certyfikatu potwierdzającego nie tylko uczestnictwo w kursie, ale również nowe kompetencje Pełnomocnika. Dbamy także o ciekawą (nastawioną na aktywizację uczestników) formę kursów. Zależy nam na tym, aby już na etapie szkoleń każdy uczestnik miał okazję wykorzystać nowo zdobytą wiedzę oraz odnaleźć się w praktycznym działaniu. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu przyswojenie nowych wiadomości i umiejętności stanie się nie tylko prostsze, ale i ciekawsze.

Certyfikaty
Uczestnicy kursu otrzymują:
Certyfikat “Audytora wewnętrznego ISO 27001:2013”
Certyfikat “Pełnomocnika ISO 27001:2013”