Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Certyfikowany Audytor wewnętrzny i Pełnomocnik ISO 9001:2015

Cena

984,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 22 lipiec 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

BLOK 1 – Praca z normą
1.Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001:2015.
2.Ustalanie stron zainteresowanych i kontekstu organizacji.
3.Przywództwo i zaangażowanie w systemie. Polityka jakości, odpowiedzialność i kompetencje.
4.Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
5.Warsztaty z analizy ryzyka – przedstawienie metodyki i formularzy.
6.Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
7.Planowanie operacyjne i kontrola.
8.Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
9.Postępowanie z niezgodnościami.
10.Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.

BLOK 2 – audyt wewnętrzny
1.Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
2.Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
3.Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
4.Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
5.Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
6.Układanie listy pytań oceniających:
a. Zarządzanie procesem
b. Spełnienie wymagań normy
c. Realizację zadań.
7.Komunikacja interpersonalna – prezentacja i omówienie autorskiego filmu CDZ Meritum – „Scenki auditowe – z życia wzięte.
8.warsztat - przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
9.Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
10.Egzamin

BLOK 3 – zadania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością
1.Zadania i zakres obowiązków pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością.
2.Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
3. Przygotowanie procedur systemowych.
4. Zasady dokumentowania procesów.
5. Nadzór nad udokumentowaną informacją.
6.Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
7. Przygotowanie do audytu certyfikującego i audytów nadzoru
8.Współpraca z jednostką certyfikującą.


Trener

20 lat na rynku !
Wykwalifikowana kadra Trenerów i doradców specjalizująca się w szkoleniach, wdrażaniu oraz audytach.

Profil uczestników
•Kandydaci na audytorów wewnętrznych,
•Kandydaci na pełnomocników systemów zarządzania jakością.

Możesz skorzystać z 2 dni szkoleniowych i uzyskać tytuły pełnomocnika i audytora albo z 1 uzyskując tytuł audytora wewnętrznego (koszt szkolenia 1-dniowego to 600 zł netto)


Forma szkolenia
szkolenie, warsztaty

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Uczestnicy kursu otrzymują:
•Materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami,
•demo programu komputerowego do tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością w ujęciu procesowym – Certus Process Modeler,
•e-book „Krótko o komunikacji interpersonalnej podczas audytu wewnętrznego. Poradnik dla audytorów wewnętrznych”
•Certyfikaty
• Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
• Pełnomocnika systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.
•obiad, przerwę kawową.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLENIA Z BUR.

REALIZUJEMY RÓWNIEŻ SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB

MOŻEMY PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE ZINTEGROWANE ISO 9001 Z KAŻDYM INNYM STANDARDEM ISO
Zdobyta wiedza
•poznanie zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
•zrozumienie wymagań normy ISO 9001:2015,
•zapoznanie z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011,
•zapoznanie uczestników z procesem doskonalenia systemu zarządzania jakością,
•praktyczne przeprowadzenie audytów wewnętrznych
. opracowanie procedur systemowych
. przeprowadzenie przeglądu zarządzania oraz opracowanie raportu,
•omówienie zasad i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej.


Certyfikaty
Certyfikaty
• Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wh ISO 9001:2015
• Pełnomocnika systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

Można wziąć udział tylko w I dniu szkolenia i uzyskać tytuł Audytora wewnętrznego ISO 9001 w cenie 600 zł netto !