BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Bezp. Info. w chmurze wg ISO/IEC 27017 + ochrona danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018)

Cena

1783,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 - 03 czerwiec 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Program tego szkolenia jest bardzo szeroki i pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu:

1. Kluczowych pojęć przetwarzania w chmurze:

Czym jest “Chmura”?
Modele przetwarzania w chmurze
Terminy i definicje ISO/IEC 27017:2015
Definicje i skróty
2. Ogólne ramy wdrożenia

3. Znaczenia ról i odpowiedzialności

Kluczowe pojęcia: ISO/IEC 31000
Ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze
Ryzyka i szanse
4. Norma ISO/IEC 27017:2015

Cel i zakres ISO/IEC 27017:2015
Struktura ISO/IEC 27017:2015
Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji
5. Kontroli dostępu

6. Polityki, ról i odpowiedzialności

7. Korzyści z przetwarzania w chmurze

Korzyści dla klientów
Korzyści dla dostawców usługi
8. Zarządzania aktywami

9. Relacji z dostawcami

10. Rejestrowania zdarzeń

11. Procedur operacyjnych

12. Świadomości i szkoleń

Zabezpieczenia w HR
13. Zgodności z przepisami

Prawo i inne wymagania
Ochrona prywatności
Ochrona danych osobowych ( w oparciu o zabezpieczenia z normy ISO/IEC 2718)
“Transfer” danych poza granice
Niezależny przegląd
14. Kryptografii

Użycie
Zarządzanie kluczami
Odpowiedzialności
15. Usług IT

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:

osób reprezentujących klientów usług świadczonych w modelu „chmury”;
dostawców tych usług;
osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacjach korzystających (lub planujących korzystanie) z usługi chmury oraz dostawców tej usługi;
osoby odpowiedzialne za nadzorowanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, którego częścią jest przetwarzanie w chmurze.
W kursie powinien uczestniczyć każdy, kto – jako klient korzystający z usług w chmurze lub dostawca usług w chmurze – planuje, wdraża, utrzymuje, nadzoruje lub ocenia zabezpieczenia informacji w ramach systemu.

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe
certyfikat
poczęstunek i lunch

Zdobyta wiedza
Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą:

pojęć specyficznych dla chmury obliczeniowej
typowych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i związanych z usługami w chmurze
wdrażania, zakresu stosowania i struktury ISO/IEC 27017:2015
obowiązujących terminów i definicji
korzyści płynących z wdrożenia ISO/IEC 27017:2015
typowych ram wdrażania ISO/IEC 27017:2015
sposobu funkcjonowania kluczowych pojęć i wymogów dotyczących ISO/IEC 27001:2013 podczas wdrażania ISO/IEC 27017:2015
analizy i wyboru zabezpieczeń ISO/IEC 27017:2015, odpowiadających wynikom oceny ryzyka, za pośrednictwem praktycznych scenariuszy szczegółowych wskazówek dla klientów korzystających z usług w chmurze jak i dla dostawców usług w chmurze.
Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych, wynikających z analizy ryzyka związanego z wyborem dostawcy usług chmury lub świadczeniem usług w chmurze dla klientów.

Kurs ten pomoże Państwu:

określić kluczowe korzyści związane ze stosowaniem normy ISO/IEC 27017 w odniesieniu do usług w chmurze oraz z efektywnym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
rozważyć czynniki ryzyka związane z korzystaniem z usług w chmurze,
zagwarantować, aby Państwa system zarządzania obejmował odpowiednie zabezpieczenia związane z chmurą obliczeniową zapewniające większe bezpieczeństwo organizacyjne w miarę rozwoju technologii
dostarczyć produkty i usługi, które konsekwentnie zaspokajają potrzeby klienta i wpływają na zwiększenie zaufania
Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii Szkoleniowej BSI, który jest uznawany na całym świecie.

Certyfikaty
Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii Szkoleniowej BSI, który jest uznawany na całym świecie.