Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)

Cena

3290,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

10 - 14 czerwiec 2019

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

Kierowanie auditem systemu zarządzania ciągłością działania
Przeprowadzenie auditu systemu zarządzania ciągłością działania
Wyjaśnienie różnic celów ISO 22301 oraz Części 1 i 2 BS 25999
Wyjaśnienie wymogów ISO 22301
Zrozumienie Kodeksu Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301
Sprecyzowanie i przedstawienie wyników ciągłości auditu
Zarządzanie z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu
Sporządzenie zwięzłego raportu z auditu
Poprowadzenie spotkania otwierającego , zamykającego i kontynuującego audit

Trener

Trenerzy/konsultanci posiadający doświadczenie praktyczne i rozległą wiedzę.

Profil uczestników
Uwaga : od uczestników szkolenia wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomośc normy ISO 22301.
Adresaci szkolenia:
Obecni wiodący auditorzy w innych programach
Specjaliści ds. ciągłości działania ( BCI , DRII )
Konsultanci
Menedżerowie ciągłości działania
Menedżerowie IT
Specjaliści ds. Bezpieczeństwa Informacji
Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości działania

Forma szkolenia
szkolenie otwarte, warsztaty

Czas trwania
40 godzin (5 dni)

W cenę wliczono
cena szkolenia obejmuje : materiały szkoleniowe , certyfikat , poczęstunek i obiad (nie zawiera zakwaterowania).
Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń i doradztwa za sprawą bazy usług rozwojowych (BUR)

Zdobyta wiedza
Szkolenie daje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających kierować i przeprowadzać audyty systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymogami ISO 22301 i ISO 19011.
Uczestnicy uzyskają umiejętności niezbędne przy przeprowadzaniu skutecznych auditów w oparciu o standardowe nauczanie w klasie , praktyczną naukę w grupach, warsztaty grupowe i otwartą dyskusję na forum. .
Szkolenie wyjaśnia zasady i sposoby przeprowadzania niezależnego auditu systemu zarządzania ciągłością biznesową w organizacji i przeprowadza uczestników szkolenia przez cały jej proces – od zarządzania programem auditu do składania raportów odnośnie wyników auditu.

Certyfikaty
Certyfikat: Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (CQI/IRCA)