TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Cena

1990,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

07 - 09 wrzesień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia

II Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Podstawowe aspekty i przepisy prawne,
Zasady zintegrowanego systemu zarządzania,
Podejście procesowe, myślenie oparte na ryzyku.

III Systemy Zarządzania – wymagania i interpretacja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Definicje i terminologia dotycząca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z przykładami praktycznymi.

IV Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.

V Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.


VI Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VII Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VIII CYKL (PDCA) - ćwiczenia

IX Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych obecnych audytorów, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów zintegrowanych systemów zarządzania.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim)
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
- poznanie „dobrej praktyki" w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
- poznanie wytycznych ISO 19011:2018,
- możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania,
- możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Certyfikaty
certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim)