TÜV Rheinland Polska

więcej szkoleń organizatora

TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W...

Więcej informacji

Audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090

Cena

1538,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 20 sierpień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Wymagania formalne
Wymagania prawne: unijne i krajowe, dotyczące ZKP – Dyrektywa WE oraz Rozporządzenia UE
Wymagania normy EN 1090-1 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji
Procesy i dokumentacja ZKP
Dokumentacja wytwórcy a system ZKP – deklaracja WU, oznakowanie CE, jakość wyrobu

Funkcja audytora wewnętrznego w systemie ZKP
Audytor: rola, zadania, odpowiedzialność, wpływ na funkcjonowanie systemu zakładowej kontroli produkcji
Rola audytora wewnętrznego w procesach jakości
Kwalifikacje i kwalifikowanie audytora
Autor dokumentacji procesu i proces audytowania
Audyty wewnętrzne – zakresy audytów, procesy audytowane
Dokumentacja i zapisy z audytu – zakres i rola

Przeprowadzanie audytów – warsztat
Przygotowanie zakresu oraz planów rocznych audytów wewnętrznych
Określenie zakresu audytu wewnętrznego w systemie ZKP
Sporządzenie listy kontrolnej do audytu wewnętrznego
Przeprowadzenie audytu dla wybranego procesu specjalnego – przykłady dla 3 procesów specjalnych
Opracowanie dokumentacji z audytu – lista niezgodności, obserwacji, działań korygujących, adresaci niezgodności
Opracowanie raportu z audytu, przekazanie informacji i ocena wpływu na jakość wyrobu i efektywność systemu ZKP

Egzamin

Trener

Doświadczony i wykwalifikowany trener TÜV Rheinland Polska

Profil uczestników
Szkolenie połączone z warsztatem, dedykowane osobom powiązanym z Zakładową Kontrolą Produkcji, projektowaniem, funkcjonowaniem i oceną działania ZKP, w tym:
Kierownikom /pełnomocnikom Zakładowej Kontroli Produkcji
Audytorom wewnętrznym ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych systemów jakości
Pracownikom działów jakości, osobom odpowiedzialnym za systemy jakości i działy produkcyjne
Osobom odpowiedzialnym za efektywne funkcjonowanie systemu ZKP
Osobom nadzorującym jakościowe wytwarzanie wyrobu, reklamacje i działania korygujące

Forma szkolenia
Szkolenie teoretyczno-praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
szkolenie, materiały szkoleniowe, materiały do realizacji ćwiczeń/praktyk, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat audytora wewnętrznego.