TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

Cena

699,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 13 grudzień 2020

Miejsce

WARSZAWA, woj. mazowieckie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
Omówienie szkolenia.


II System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015
Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)

III Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.


IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.


V Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Cykl (PDCA)

VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania środowiskowego.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania środowiskowego.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1280 zł.


Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku polskim, angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
* Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych ISO 14001:2015,

* poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych ISO 14001:2015,

* możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania, możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

* zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).

Certyfikaty
certyfikat: Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku polskim i angielskim)