TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015

Cena

1280,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

18 - 19 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

I.Wprowadzenie
* Powitanie uczestników,
* przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
* Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
* Omówienie szkolenia

II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
* Definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,
* Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)

III. Pojęcia dotyczące audytów
* Pojęcia audytów
* Cele auditu
* Rodzaje auditów
* Powody przeprowadzania audytów

IV. Wytyczne normy ISO 19011 dotyczącej audytowania
* Prowadzenie auditów
* Rodzaje prowadzonych auditów
* Wymagania wobec audytorów
* Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
* Efektywność procesu audytowania

V.Proces przeprowadzania audytu
* Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
* Spotkanie otwierające
* Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
* Spotkanie zamykające
* Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI. Mowa ciała audytora
* Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII.Cykl PDCA.

VIII.Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
* udział w szkoleniu,
* profesjonalne materiały szkoleniowe,
* zestaw gadżetów firmowych,
* przerwy kawowe, lunch,
* certyfikat (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
* pomoc w rezerwacji hotelu,
* możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
* Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,

* poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,

* możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,

* możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

* zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).

Certyfikaty
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)