TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018

Cena

699,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 - 20 grudzień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I. Wprowadzenie

- Powitanie uczestników,
- przedstawienie się trenera,
- prezentacja uczestników
- Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
- Omówienie szkolenia


II. System Zarządzania BHP ISO 45001:2018

- definicje i terminologia zawarta w ISO 45001:2018.
- Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018.


III. Pojęcia dotyczące audytów

- Pojęcia audytów
- Cele auditu
- Rodzaje auditów
- Powody przeprowadzania audytów


IV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

- Prowadzenie auditów
- Rodzaje prowadzonych auditów
- Wymagania wobec audytorów
- Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
- Efektywność procesu audytowania


V. Proces przeprowadzania audytu

- Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
- Spotkanie otwierające
- Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
- Spotkanie zamykające
- Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI. Mowa ciała audytora

- Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII. CYKL, (PDCA)

VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego SZBiHP ISO 45001:2018.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1390 zł.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku (case studies)

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,

- poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych,

- możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZBiHP ISO 45001:2018,

- możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy BHP i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Certyfikaty
certyfikat: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim),