Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg IATF 16949:2016

Cena

1660,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 - 18 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. System Zarządzania Jakością zgodny w wymaganiami Specyfikacji Technicznej IATF 16949:2016
a) Motoryzacyjne podejście procesowe
Struktura standardu IATF 16949:2016
b) Omówienie wymagań standardu IATF 16949:2016
c) Orientacja na Klienta, skuteczność i efektywność procesów
d) Ćwiczenia praktyczne

3. Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania
a) Idea audytów wewnętrznych
b) Cele auditu
c) Rodzaje audytów
d) Cechy dobrego auditora
e) Postawy auditora wobec auditowanego
f) Komunikacja werbalna i niewerbalna

4. Planowanie i przygotowanie auditu systemu, procesu, wyrobu
a) Kryteria i zakres auditu
b) Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
c) Ćwiczenia praktyczne

5. Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
a) Obiektywne dowody
b) Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
c) Ćwiczenia praktyczne

6. Dokumentowanie wyników auditu
a) Umiejętne formułowanie niezgodności
b) Dokumentowanie niezgodności
c) Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
d) Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu.
e) Ćwiczenia praktyczne

7. Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze oraz doskonalące
a) Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych/ doskonalących
b) Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
c) Definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych oraz doskonalących
d) Ocena skuteczności działań
e) Ćwiczenia praktyczne

8. Dyskusja, podsumowanie

9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami specyfikacji technicznej IATF 16949:2016 oraz do osób indywidualnych zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych, chcących zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania w branży motoryzacyjnej. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zgodnego z wymaganiami standardu IATF 16949:2016. Zaleca się,
aby uczestnicy szkolenia posiadali doświadczenie
w audytowaniu Systemów Zarządzania Jakością
(np. wg normy ISO 9001) oraz podstawową wiedzę
z zakresu wymagań specyfikacji technicznej
IATF 16949:2016.

WAŻNE: Aby uzyskać kompetencje Auditora Wewnętrznego wg IATF 16949:2016 należy najpierw nabyć kompetencje VDA 6.3 oraz narzędzi jakościowych.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
1350,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1660,50 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, zasadami planowania, metodologią realizacji i raportowania audytów wewnętrznych wg standardu
IATF 16949:2016. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze specyfikacją techniczną
IATF 16949:2016 do efektywnego przeprowadzania audytów w organizacji.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.