Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Audytor wewnętrzny systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

23 - 24 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. System ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO
a) Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań nowych przepisów prawa (RODO)

3. Zabezpieczenia w systemie ochrony danych osobowych zgodne z ISO 27002

4. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych
a) Zastosowanie normy ISO 19011 do planowania i realizacji audytów wewnętrznych
b) Cele i rodzaje audytów
c) Planowanie i przygotowanie audytu
d) Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
e) Dokumentowanie wyników audytu
f) Skuteczne działania korekcyjne i korygujące

5. Dyskusja, podsumowanie

6. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest osób, które
w organizacjach /firmach mają odpowiadać za przeprowadzania audytów zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych zgodnego
z wymaganiami rozporządzenia RODO, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
990,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1217,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, i metodyką planowania i prowadzenia audytów wewnętrznych, jako narzędzia, którego celem jest zapewnienie zgodności i skuteczności systemu ochrony danych osobowych zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia RODO.
Uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.