TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Cena

999,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 - 13 grudzień 2020

Miejsce

WROCŁAW, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

II Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.

III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

IV Podejście procesowe i analiza ryzyka

V Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych ISO 9001:2015

VI Omówienie portalu IATF (FAQs, SIs, CSR, walidacja certyfikatów)

VII Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.

VIII Pojęcia Audytu, cele audytu.

IX Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2018

Prowadzenie auditów
rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
Ćwiczenie - Case study – scenki audytowe


X Proces przeprowadzenia audytu w praktyce

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


XI Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności

XII CYKL PDCA

XIII Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie

XIV Zakończenie i podsumowanie szkolenia, egzamin pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1790 zł.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
* udział w szkoleniu,
* przerwy kawowe, lunch,
* profesjonalne materiały szkoleniowe,
* zestaw gadżetów firmowych,
* certyfikat Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
* pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
* zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji odnośnie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
* poznanie „dobrej praktyki" oraz umiejętności interpretacji w zakresie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
* zrozumienie powiązań IATF 16949:2016 z mapą procesów organizacji,
* Zrozumienie optymalnego dokumentowania wyników procesów.
* możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania i wytycznych normy ISO 19011:2018 w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem,
* możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Certyfikaty
certyfikat: Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)