TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audyt Wyrobu VDA 6.5:2008

Cena

990,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

22 lipiec 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Cel i zakres specyfikacji wymagań IATF, VDA, ISO 19011 w branży motoryzacyjnej.

II Definicje.

III Audyt wyrobu:

Przygotowanie i planowanie audytów,
Wymagania wstępne i odpowiedzialność,
Dokumenty odniesienia – dane wejściowe i dane wyjściowe,
Kontrole i badania oraz związane procedury i wyposażenie,
Kwalifikacje audytorów,
Formularz audytu wyrobu,
Przebieg procesu audytu wyrobu,
Analiza danych i formułowanie niezgodności,
Ocena wyników i raportowanie audytu wyrobu,
Poaudytowe działania korygujące.

IV Omówienie przykładów.

V Audyt wyrobu jako „jakość wyjściowa”,

VI Ćwiczenia praktyczne.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, Managerów, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości, kandydatów na audytorów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych, audytorów realizujących procesy audytu wyrobu u dostawcy, oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za zakupy, dostawców. Pracowników działów jakości, laboratorium, produkcję i magazynowanie.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Przygotowanie klienta do wymagań audytów wyrobu wg. niemieckiego standardu VDA 6.5.
Poznanie zasad planowania i realizacji audytu wyrobu wg VDA 6.5.
Wyszkolenie osób pod samodzielne przeprowadzanie audytów wyrobu (wewnętrznych) i dostawców.
Przygotowanie klienta do audytów certyfikacyjnych, nadzoru oraz klienta – pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów wyrobu.

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)