TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Audyt Procesu VDA 6.3:2016

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

16 - 17 listopad 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

I Cel i zakres specyfikacji wymagań IATF, VDA, ISO 19011 w branży motoryzacyjnej.

II Powiązanie pomiędzy auditem systemu, procesu i wyrobu ustalenia do auditu procesu

Zadanie,
Proces ciągłej poprawy,
Przegląd systemu jakości,
Planowe audity procesu,
Pozaplanowe audity procesu,
Warunki przeprowadzania,
Doświadczenie audytorów,
Odpowiedzialność.

III Proces audytowania

Przygotowanie auditu,
Analiza ryzyk - diagram żółwia,
Przebieg auditu,
Analiza potencjałów (P1),
Ocena,
Ocena szczegółowa pytań i elementów procesu (P2-P7, D2-D7)
Ocena łączna wyników auditu,
Klasyfikacja,
Spotkanie zamykające,
Działania korygujące i weryfikacja skuteczności,
Sprawozdanie i dokumentacja z auditu,
Zastosowanie,
Struktura,
Wybrane interpretacje.

IV Omówienie formularzy do auditu procesu wg VDA 6.3:2016

V Praktyczne ćwiczenia audytowe, egzamin.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, Managerów, Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości, kandydatów na audytorów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych, audytorów realizujących procesy audytu u dostawców wg VDA 6.3:2016, oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za zakupy, dostawców. Pracowników działów jakości, laboratorium, produkcję i magazynowanie.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat: Audytora Procesu VDA 6.3:2016 (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
Przygotowanie klienta do wymagań auditu procesu wg. niemieckiego standardu VDA 6.3:2016.
Poznanie zasad planowania i realizacji auditu procesu wg VDA 6.3:2016.
Wyszkolenie osób pod samodzielne przeprowadzanie auditu procesu (wewnętrznych) i dostawców.
Przygotowanie klienta do auditów certyfikacyjnych, nadzoru oraz klienta – pod kątem spełnienia wymagań dotyczących auditu procesu.

Certyfikaty
certyfikat: Audytora Procesu VDA 6.3:2016 (w języku polskim i angielskim)