Audit Group Register

więcej szkoleń organizatora

Audit Group Register jest Instytutem złożonym z Audit Group Institute i European Standards Instutite. Dostarczamy szkolenia, publikacje i certyfikacje w Europie i na świecie.

Więcej informacji

Auditor zintegrowanych systemów iso 9001, 14001, 45001, / ERCA REGISTER/expert

Cena

950,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 - 12 grudzień 2019

Miejsce

Gdynia, woj. pomorskie

Program szkolenia

Program: wymagania iso 9001, zaządzanie ryzykie, ryzyka, szanse, zagrożenie, ciągłosć działań, zarządzanie procesami, cele, doskonalenie, kontekst, monitoring, wymagania iso 19011, auditowanie, prowadzenie auditu, dokumentacja auditu, niezgodności, działania korygujące, wymagania iso 14001, aspekty srodowiskowe, cykl życia wyrobu, wymagania prawne, wymagania iso 45001, ocena ryzyka zaowodowego, ocena ryzyka biznesowego, wymagania prawne, ćwiczenia, egzamin.

Trener

auditor widoacy iso 9001, 14001, 45001

Czas trwania
24 godzin (2 dni)

Certyfikaty
auditora iso 9001, 14001, 45001