BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny ZSZ wg norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001

Cena

2890,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

03 - 05 czerwiec 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

przegląd norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001
omówienie zmian w ISO 45001
planowanie i prowadzenie auditów
ludzkie aspekty auditowania
sprawozdania z auditów i prezentacja niezgodności
działania poauditowe jako wartość dla organizacji
Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym, będącym podstawą do wystawienia certyfikatu ukończenia kursu auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania.

Profil uczestników
auditorzy i pełnomocnicy poszczególnych systemów zarządzania,
personel odpowiedzialny za auditowanie, znający wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe
certyfikat
poczęstunek i lunch

Zdobyta wiedza
W trakcie szkolenia nauczycie się jak poprawnie planować i przeprowadzać audity wewnętrzne, aby wartość dodana dla organizacji była jak najwyższa.

Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania umożliwia zwiększenie efektywności procesów biznesowych. Jednocześnie możliwe jest również zminimalizowanie niezbędnych zasobów, między innymi dokumentacji systemowej oraz ilości auditów. Auditorzy wzbogacą i utrwalą swoją wiedzę na temat zasad procesowego podejścia do auditowania zintegrowanych systemów zarządzania.