TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO/IEC 27001

Cena

1720,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

21 - 23 październik 2019

Miejsce

Chorzów, woj. śląskie

Program szkolenia

• omówienie wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2017 pod kątem auditowania;
• kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
• wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2011:
o planowanie auditów wewnętrznych,
o przygotowanie do auditu,
o prowadzenie działań auditowych,
o dokumentowanie auditu,
o raportowanie z auditu.
• komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
• ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania;
• wprowadzenie do akredytacji, wymagania prawne;
• zarządzanie organizacją w kontekście zarządzania procesami i obszarami przedstawionymi w Standardach Akredytacyjnych;
• wymagane analizy;
• szczegółowe omówienie Standardów Akredytacyjnych;
• wdrażanie standardów, wizytacja CMJ w organizacji.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pełnomocnicy bezpieczeństwa informacji, pracownicy działów jakości, działów IT, kierownictwo średniego szczebla, pielęgniarki, położne, lekarze, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Wymagana podstawowa znajomość norm ISO 9001 i ISO 27001.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2017.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2017” oraz zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu „Wymagania Standardów Akredytacyjnych Ministra Zdrowia” wydane przez TÜV SÜD Polska.