TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Cena

1720,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

23 - 25 czerwiec 2021

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Omówienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 pod kątem auditowania;
kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
planowanie auditów wewnętrznych,
przygotowanie do auditu,
prowadzenie działań auditowych,
dokumentowanie auditu,
raportowanie z auditu.
auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania;
komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZSZ, pełnomocnicy ZSZ, pracownicy działów jakości, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawowe doświadczenie w pracy w systemach zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018” wydany przez TÜV SÜD Polska