Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem ukierunkowanym na efektywne realizowanie powierzonych zadań, z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. W naszej pracy kierujemy się mottem: KREUJEMY ROZWIĄZANIA, DOSTARCZAMY...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Jakości, Środowiskowego i BHP

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 07 luty 2018

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

- Podstawy Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Wymagania norm EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004,
- Wymagania prawne Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- Rodzaje auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
- Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora,
- Fazy auditu (planowanie, realizacja, zakończenie),
- Metodyka prowadzenia auditu wewnętrznego,
- Ustalanie dowodu obiektywnego,
- Klasyfikacja niezgodności,
- Dokumentowanie niezgodności,
- Raportowanie wyników z auditu
- Poauditowe działania korygujące.

Trener

Zajęcia są prowadzone przez trenera posiadającego ponad
10-letnią praktyką auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego.
Trener bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Profil uczestników
Kurs jest przeznaczony dla:
- Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu,
- Pełnomocników ZSZ, którzy chcą pełnić funkcję auditorów lub tylko nadzorują ich pracę,
- Pracowników odpowiedzialnych za system zarządzania w organizacji,
- Osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie


Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
30 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA,
- Komplet autorskich materiałów szkoleniowych,
- Catering tj. obiady, poczęstunek, kawa, herbata.

Dodatkowo:
- Certyfikat TUV NORD Polska (dopłata 150 zł netto)

Certyfikaty
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA
- Certyfikat TUV NORD Polska