Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem ukierunkowanym na efektywne realizowanie powierzonych zadań, z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. W naszej pracy kierujemy się mottem: KREUJEMY ROZWIĄZANIA, DOSTARCZAMY...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny SZJ wg normy EN ISO 9001:2015/Katowice

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 29 wrzesień 2017

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

Tematyka poruszana na szkoleniu:
- Wprowadzenie do jakości
- Zrozumieć wymagania normy EN ISO 9001:2015 - szczegółowe omówienie wymagań oraz ich interpretacja,
- Kwalifikacje, umiejętności i cechy osobiste auditora wewnętrznego
- Rola auditora wewnętrznego w procesie rozwoju systemu jakości w organizacji
- Planowanie auditu wewnętrznego
- Audit wyrobu, procesu, systemu i audit dostawcy
- Raportowanie wyników z auditu wewnętrznego
- Działania poauditowe
- Certyfikacja systemu jakości- szanse i zagrożenia.

Trener

Zajęcia są prowadzone przez trenera z ponad 10-letnią praktyką auditorską i wdrożeniową, czynnie biorącego udział we wdrożeniach systemów zarządzania jakością, środowiskowego i BHP, posiadającego uprawnienia auditora wiodącego.
Prowadzący bieżąco współpracuje z renomowanymi jednostkami certyfikacyjnymi w zakresie szkoleń i kursów.

Profil uczestników
Kurs jest przeznaczony dla:
- Kandydatów na Auditorów Wewnętrznych,
- Pracowników odpowiedzialnych za system jakości w organizacji,
- Osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie.


Forma szkolenia
Wykłady + szkolenia

Czas trwania
30 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
- prowadzenie zajęć przez profesjonalnego trenera praktyka,
- komplet materiałów szkoleniowych,
- Zaświadczenie BDG HOSSA,
- catering.

Dodatkowo: Certyfikat wydany przez TUV NORD Polska - dopłata 150 zł netto

Certyfikaty
-Zaświadczenie BDG HOSSA
- Certyfikat TUV NORD