QUALLAB

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą zajmującą się zagadnieniami z zakresu Systemów Zarządzania Jakością opartych na międzynarodowych normach ISO. Specjalizujemy się szczególnie w Systemach Zarządzania Jakością wg norm...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Cena

650,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

24 - 25 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Proces akredytacji laboratorium i wymagania jednostki akredytującej

2. Wymagania normy 17025 z zakresu:

bezstronności
poufności
struktury organizacyjnej
dokumentacji systemu zarządzania
nadzoru nad dokumentacją
nadzoru nad zapisami
ryzyk i szans
doskonalenia
działań korygujących
auditów wewnętrznych
przeglądu zarządzania

3. Wymagania normy 17025 dotyczące zasobów z zakresu:

personelu
warunków lokalowych i środowiskowych
sprzętu – wyposażenia
spójności pomiarowej
zewnętrznych usług i dostaw

4. Wymagania normy 17025 dotyczące procesów z zakresu:

przeglądu zapytań ofert i przetargów
wyboru, weryfikacji i walidacji metod
pobierania próbek
postępowania z obiektami do badań/ wzorcowań
zapisów technicznych
szacowania niepewności pomiaru
potwierdzenia przydatności wyników
przedstawiania wyników
skarg
zarządzania pracą niezgodną z wymaganiami
nadzoru nad danymi – zarządzania informacją

5. Audit Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium:

omówienie i podział auditów
kryteria auditu
wymagania stawiane auditorom
proces auditu
przygotowanie do auditu
plan auditu
spotkanie otwierające
formułowanie pytań, dokumentowanie dowodów – ćwiczenia praktyczne
formułowanie niezgodności, spostrzeżeń – ćwiczenia praktyczne
spotkanie zamykające
raport z auditu

Trener

Doświadczony trener-praktyk, auditor wiodący systemów zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018, Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium

Profil uczestników
Pracownicy akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych i wzorcujących. Osoby chcące podnieść swoje kompetencje na rynku pracy w zakresie znajomości normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 i zasad przeprowadzania auditów.

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, poczęstunek

Zdobyta wiedza
Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, zasad przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych na zgodność z normą.

Certyfikaty
Certyfikat ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania w Laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018”