Lab ISO Consulting

więcej szkoleń organizatora

PN-EN ISO/IEC 17025 Szkolenia | Wdrożenia | Audity

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym

Cena

246,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 maj 2018

Miejsce

Lublin, woj. lubelskie

Program szkolenia

1. Czym jest audit wewnętrzny ?
2. Auditowanie Systemów Zarządzania:
a. Kryteria auditu,
b. Programy auditów wewnętrznych,
c. Plan auditu,
d. Elementy systemu zarządzania jakie mogą być
poddane auditowi,
e. Sposoby przeprowadzania auditów,
f. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe - ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
g. Formułowanie pytań auditowych,
h. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności,
i. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu.
3. Wymagania normy dotyczące auditów wewnętrznych.
4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
5. Ćwiczenia praktyczne.

Trener

Kierownik ds. Jakości oraz auditor wewnętrzny akredytowanego laboratorium badawczego.

Profil uczestników
Uwaga: Niniejsze szkolenie zawiera elementy i informacje dot. przeprowadzania auditów wewnętrznych w kontekście nowego wydania normy (PN-EN ISO/IEC 17025:2018).

Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności dot. technik auditowania procesów, analizy ryzyka oraz auditowania procedur laboratorium w kontekście jego otoczenia.

Szkolenie skierowane jest do:

1. Kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
3. Pracowników akredytowanych lub ubiegających się o akredytację laboratoriów badawczych.
4. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Cena regularna: 280 zł netto/os.+23% VAT = 344,40 zł brutto/os.

Cena student/doktorant: 200 zł netto/os.+23% VAT = 246,00 zł brutto/os.

W przypadku większych grup oraz na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w każdym mieście na terenie Polski. Prosimy o kontakt.

Forma szkolenia
Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz koszty organizacyjne.

Zdobyta wiedza
Znajomość zasad przeprowadzania i dokumentowania auditów w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ukończenia kursu „Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym".