BIZNES PARTNER - Instytut Rozwoju i Kształcenia

więcej szkoleń organizatora

Firma BIZNES PARTNER (Instytut Rozwoju i Kształcenia) istnieje od ponad 10 lat na rynku. Firma specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania oraz szkoleniu w tym zakresie. Posiadamy ponad 250 klientów, którzy skorzystali...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015

Cena

1033,20 PLN (brutto)

Termin szkolenia

09 - 10 grudzień 2019

Miejsce

Łódź, woj. łódzkie

Program szkolenia

1. Nowelizacja standardów zarządzania systemami, główne założenia ISO 14001, korzyści
z wdrożenia

2. Terminologia stosowana w ISO 14001:2015

3. Omówienie i interpretacja wymagań ISO 14001:2015:
•Kontekst organizacji a system zarządzania środowiskiem
•Przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa
•Planowanie, analiza ryzyka i szans
•Wsparcie procesów, zasoby potrzebne do utrzymania i doskonalenia systemu
•Działania operacyjne
•Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena systemu zarządzania środowiskowego
•Doskonalenie SZŚ

4. Metodyka przeprowadzania auditów wewnętrznych - planowanie, przeprowadzanie
i dokumentowanie auditów; niezgodności i działania korygujące

5. Warsztaty:
•planowanie auditu wewnętrznego - listy pytań kontrolnych
•opracowanie dokumentacji poauditowej - raport z auditu
•klasyfikacja spostrzeżeń auditorskich
•planowanie działań korygujących do zidentyfikowanych niezgodności

Trener

Paulina Gosławska

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Forma szkolenia
Wykład + ćwiczenia

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe, lunch

Zdobyta wiedza
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
•zna wymagania ISO 14001:2015,
•potrafi interpretować wymagania normy w odniesieniu do organizacji,
•potrafi ocenić zgodność zastosowania wymagań ISO 14001:2015 w organizacji,
•zna terminologię i zasady planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych,
•potrafi samodzielnie opracować plan auditów, przygotować pytania auditowe, przeprowadzić audit wewnętrzny na zgodność z ISO 14001:2015, przygotować dokumentację poauditową oraz analizować niezgodności i planować dla nich działania korygujące.


Certyfikaty
Certyfikat "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015"