INCERT

więcej szkoleń organizatora

INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową powstałą w 2003 roku wyspecjalizowaną w systemach zarządzania wg norm ISO. W trosce o jak najwyższe standardy obsługi Klientów wdrożyliśmy, stosujemy i doskonalimy...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

Cena

799,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

13 - 14 październik 2018

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Zasady działania systemu zarządzania jakością w organizacji.
2. Podstawy, modele i terminologia w normie ISO 9001.
3. Kontekst organizacji.
4. Planowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem ryzyka i możliwości.
5. Zapewnienie zasobów do planowanych działań w odniesieniu do personelu, infrastruktury i środowiska pracy.
6. Planowanie operacyjne i kontrola.
7. Projektowanie, produkcja, świadczenie usług.
8. Postępowanie z niezgodnościami.
9. Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena.
10. Rola audytu wewnętrznego w ocenie i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.
11. Zadania i odpowiedzialność audytorów wewnętrznych.
12. Omówienie pożądanych kwalifikacji i predyspozycji audytorów wewnętrznych.
13. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
14. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
15. Układanie listy pytań oceniających.
16. Przeprowadzenie w grupach audytów wewnętrznych – omówienie i wnioski.
17. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
18. Etapy wdrożenia systemu zarządzania – praktyczne porady.
19. Uruchamianie programu, planu i projektowanie procesu audytowania zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 19011.
20. Przygotowanie, przeprowadzanie i raportowanie przeglądu zarządzania.
21. Proces doskonalenia systemu zarządzania w praktyce.
22. Kryteria wyboru jednostki certyfikującej.
23. Egzamin dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

Trener

Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Profil uczestników
Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Specjalna cena dla studentów - 455,10 zł brutto!

Osoby niestudiujące - 799,50 zł brutto.

Forma szkolenia
wykłady/ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- gwarancję jakości,
- poczęstunek kawowy,
- po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie prestiżowych certyfikatów firmy
- wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania wg ISO 9001.

Zdobyta wiedza
Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz klientowskich w zakresie systemu zarządzania wg ISO 9001

Certyfikaty
Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego wydany przez INCERT.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w cenie 100 zł brutto!