ISOCERT SP. z o.o. Sp.k.

więcej szkoleń organizatora

ISOCERT Sp. z o.o. Sp.k. jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania z siedzibą we Wrocławiu. Działamy na terenie całej Polski. Prowadzimy działalność związaną z certyfikacją oraz szkoleniami z zakresu systemów...

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Cena

1107,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

09 - 10 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

Dzień 1

Annex SL – wytyczne dotyczące nowelizacji standardów ISO

Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015:
1. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
2. System zarządzania jakością i jego procesy
3. Przywództwo
4. Role, odpowiedzialności i uprawnienia
5. Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans
6. Wsparcie (począwszy od zasobów ludzkich aż po udokumentowane informacje)
7. Działania operacyjne
8. Ocena wyników
9. Doskonalenie

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością

Dzień 2

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

1. Metodyka auditowania wg ISO 19011
a. Rodzaje audytów
b. Cele auditów
c. Planowanie i realizacja auditów
d. Kompetencje auditorów
e. Dokumentowanie auditów

2. Techniki auditowania systemu zarządzania jakością

3. Audit wewnętrzny systemu zarządzania jakością - warsztaty
a. Planowanie auditu
b. Przeprowadzenie auditu
c. Dowody auditowe
d. Ocena dowodów auditowych
e. Dokumentacja dot. auditu wewnętrznego
f. Formułowanie niezgodności
g. Działania poauditowe

4. Warsztaty praktyczne z audytowania wymagań ISO 9001:2015

5. Egzamin

6. Podsumowanie szkolenia

Trener

Trener z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu oraz auditowaniu; auditor wiodący jednostki certyfikującej

Profil uczestników
Auditorzy i kandydaci na auditorów systemu zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością, pracownicy pracujący w systemu zarządzania jakością i zainteresowani systemem zarządzania jakością.

Forma szkolenia
wykłady; przykłady praktyczne; ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- drukowane materiały
- przerwa kawowa ciągła
- lunch
- certyfikat ukończenia szkolenia, po pozytywnym zdaniu egzaminu

Zdobyta wiedza
Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacji

Certyfikaty
certyfikat ukończenia szkolenia, po pozytywnym zdaniu egzaminu