TUV SUD Polska

więcej szkoleń organizatora

TUV SUD Polska działa na rynku od 1998 roku i należy do koncernu TÜV SÜD AG. TÜV SÜD AG jednoczy pod wspólnym dachem kompetencje, doświadczenie i usługi ponad 14000 pracowników, w około 500 oddziałach, w ponad 60 krajach na świecie.

Więcej informacji

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Cena

1413,27 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 - 13 grudzień 2019

Miejsce

Chorzów, woj. śląskie

Program szkolenia

Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem auditowania;
kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych;
wytyczne dotyczące auditowania - wymagania ISO 19011:2018:
planowanie auditów wewnętrznych,
przygotowanie do auditu,
prowadzenie działań auditowych,
dokumentowanie auditu,
raportowanie z auditu.
komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie;
ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.

Trener

Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD Polska.

Profil uczestników
Kandydaci na auditorów wewnętrznych, pełnomocnicy SZJ, pracownicy działów jakości szkół, uczelni, firm szkoleniowych, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenia ma charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat/zaświadczenie.

Dla klientów TÜV SÜD Polska rabat.

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Certyfikaty
Szkolenie kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Auditor wewnętrzny SZJ wg ISO 9001:2015” wydany przez TÜV SÜD Polska.