Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 - 26 listopad 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
a) Elementy Systemu Zarządzania
Jakością według normy ISO 9001
b) Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001

3. Audity – informacje ogólne
a) Cele auditu
b) Rodzaje auditów

4. Planowanie i przygotowanie auditu
a) Kryteria i zakres auditu
b) Dobór zespołu auditorów
c) Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
d) Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
e) Ćwiczenia praktyczne

5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
a) Techniki audytowania
b) Obiektywne dowody
c) Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
d) Ćwiczenia praktyczne

6. Dokumentowanie wyników auditu
a) Umiejętne formułowanie niezgodności
b) Dokumentowanie niezgodności
c) Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
d) Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
e) Ćwiczenia praktyczne

7. Skuteczne działania poauditowe
a) Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
b) Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
c) Definiowanie działań korygujących
d) Ocena skuteczności działań
e) Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
f) Ćwiczenia praktyczne

8. Dyskusja, podsumowanie

9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Jakością. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
790,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(971,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w przedsiębiorstwie. Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania jakością.


Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.