BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Cena

1783,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

15 - 16 grudzień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Wykwalifikowani auditorzy wewnętrzni w obrębie firmy
Pewność posiadania certyfikacji ISO 22301
Efektywne zarządzanie ciągłością działania
Zyskaj zaufanie klientów i reputację

Profil uczestników
Osoby odpowiedzialne za audit systemu zarządzania ciągłością działania
Stażyści, którzy będą przeprowadzać audity
Osoby planujące przeprowadzanie samooceny
Konsultanci planujący prowadzenie auditów niezależnych
Obecni audytorzy, którzy będą przeprowadzać audity zarządzania ciągłością działania
Osoby odpowiedzialne za audit łańcucha dostaw

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
materiał szkoleniowy
certyfikat
lunch i poczęstunek

Zdobyta wiedza
Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni umieć:

Wyjaśnić różnice celów ISO 22301 oraz Części 1 i Części 2 BS 25999
Zrozumieć Kodeks Praktyki Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999
Wyjaśnić wymogi ISO 22301 / BS 25999
Zaplanować audit systemów zarządzania ciągłością działania
Zaplanować i prowadzić spotkania otwierające i zamykające audit
Przeprowadzać audit systemu zarządzania ciągłości działania
Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu
Sprecyzować i przedstawić wyniki auditu
Sporządzić zwięzły raport z auditu
Przeprowadzić kontynuację i zamknięcie auditu