Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami ISO 37001

Cena

1217,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 13 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Omówienie systemu zarządzania antykorupcyjnego
a) Struktura normy ISO 37001
b) Terminy i definicje
c) Planowanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
d) Szacowanie ryzyka oraz działania odnoszące się do ryzyka i szans
e) Dokumentacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
f) Zasoby oraz procesy wspomagające
Utrzymywanie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego
g) Monitorowanie i doskonalenie systemu
h) Ćwiczenia praktyczne z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 37001

3. Audity – informacje ogólne
a) Cele auditu
b) Rodzaje auditów

4. Planowanie i przygotowanie auditu
a) Kryteria i zakres auditu
b) Dobór zespołu auditorów
c) Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
d) Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
e) Ćwiczenia praktyczne

5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
a) Techniki audytowania
b) Obiektywne dowody
c) Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
d) Ćwiczenia praktyczne

6. Dokumentowanie wyników auditu
a) Umiejętne formułowanie i dokumentowanie niezgodności
b) Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
c) Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
d) Ćwiczenia praktyczne

7. Skuteczne działania poauditowe
a) Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
b) Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
c) Definiowanie działań korygujących
d) Ocena skuteczności działań
e) Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
f) Ćwiczenia praktyczne

8. Dyskusja, podsumowanie

9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Kandydaci na Auditorów Wewnętrznych oraz osoby zainteresowane podniesieniem swoim kompetencji zawodowych w tym zakresie. Obecni Auditorzy Wewnętrzni Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z BS 10500:2011 oraz innych standardów zarządzania antykorupcyjnego.


Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
990,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1217,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 37001.
Uzyskanie kompetencji w zakresie realizacji audytów wewnętrznych z przedmiotowego systemu.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.