CeCert Sp z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy polską jednostką certyfikacyjną i szkoleniową specjalizującą się w obszarze systemów zarządzania, a także RODO oraz AML. Świadczymy usługi na terenie całego kraju. Począwszy od 2019 r. zostaliśmy zakwalifikowani...

Więcej informacji

Auditor (Audytor) Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 (ERCA)

Cena

3505,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

25 - 29 maj 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

- Audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony – wyjaśnienie, różnice, podobieństwa.

- Cele, zakres, kryteria i zasoby audytu (wg PN-EN ISO 19011:2018).

- Role i odpowiedzialności w procesie audytu; poufność (wg PN-EN ISO 19011:2018 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015).

- Przebieg i dokumentowanie audytu (wg ISO PN-EN 19011:2018 i PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015).

- Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015: cele SZJ i ich wykorzystanie dla biznesu, terminologia wg PN-EN ISO 9000:2015, pętla PDCA (Plan-Do-Check-ACT), podejście procesowe, kontekst SZJ, dokumentacja SZJ.

- Praktyki audytowe: rola audytora, przegląd dokumentacji, planowanie audytu, dokumenty robocze, spotkanie otwierające, etap zbierania dowodów audytowych, audytowanie najwyższego kierownictwa i kontekstu organizacji, gromadzenie dowodów audytowych, audytowanie procesów, ocena spostrzeżeń audytowych, niezgodności, spotkanie zamykające, raport z audytu i działania poaudytowe. – praca warsztatowa.

- Certyfikacja i akredytacja (wybrane wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015) – rozróżnienie pojęć, zasady.

- Zachowanie audytora: postawa, mowa ciała, zachowania werbalne, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.

- Prowadzenie rozmów podczas audytu: pytania audytowe i techniki prowadzenia rozmów, podstawy psychologii audytu.

- Egzamin

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001. Jest ono podstawowym szkoleniem dla osób planujących rozpocząć karierę audytora wiodącego w jednostce certyfikującej takiej jak m.in. CeCert.

Forma szkolenia
Wykład + ćwiczenia

Czas trwania
40 godzin (5 dni)

W cenę wliczono
- Materiały szkoleniowe
- Wyżywienie
- Certyfikat ERCA (European Register of Certificated Auditors)

Zdobyta wiedza
- Umiejętność określania celów audytu Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015.

- Umiejętność planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytu.

- Znajomość i umiejętność zarządzania działaniami poaudytowymi.

- Nabycie umiejętności „myślenia w kategoriach ryzyka”;

- Zrozumienie wagi przywództwa i podejścia procesowego w SZJ.

- Nabycie umiejętności audytowania przez wykorzystanie najnowszych technik.

- Zrozumienie wymagań certyfikacyjnych i zasad audytu trzeciej strony,

- Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ukończenia szkolenia – certyfikat ERCA (European Register of Certificated Auditors)

Certyfikaty
Certyfikat ERCA (European Register of Certificated Auditors)