TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG ZGODNIE Z VDA 6.2

Cena

1690,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

07 - 08 wrzesień 2020

Miejsce

KATOWICE, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Wymagania globalne w zakresie zarządzania jakością.

2. System zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2015.

3. Modele zapewnienia jakości.

4. Historia i struktura VDA QMC.

5. Rodzina norm VDA.

6. CSR- Customer Specific Requirements- specyficzne wymagania klientów w zakresie jakości usług.

7. Audit systemu zgodnie z VDA 6.0

8. VDA 6.2 wymagania ogólne.

8.1 Uregulowania normatywne, terminy i definicje.

8.2. Kontekst organizacji

8.2.1.Zrozumienie organizacji i jej kontekstu dla usługodawstwa w przemyśle motoryzacyjnym

8.2.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych usługami.

8.2.3.Działania marketingowe usługodawców

8.2.4. Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością.

8.2.5. omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – jak VDA 6.3.

8.2.6. System zarządzania jakością .

8.2.6.1. Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia

8.2.6.2.Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo.

8.2.6.3.Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne dla dostawców usług, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia

8.2.6.4.Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla dostarczania usług, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji.

8.2.6.5.Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami.

8.2.6.6.Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania

8.2.6.7.Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie.

9.Zasady certyfikacji na zgodność z VDA 6.2

10.Audyty dostawców usług.
11.Lista pytań audytowych.
12.Ćwiczenia.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku poprzez najwyższej jakości usługi dla użytkowników motoryzacyjnych i poprawę swojego systemu zarządzania.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, case studies

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- udział w szkoleniu,
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- zestaw gadżetów firmowych,
- przerwy kawowe, lunch,
- certyfikat (w języku polskim i angielskim),
- pomoc w rezerwacji hotelu,
- możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- zorientowany na procesy system zarządzania,

- usprawnienie strategii organizacyjnej,

- zwiększenie zadowolenia pracowników

- silna koncentracja na kliencie

- ciągłe doskonalenie procesu

- zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji

Certyfikaty
certyfikat (w języku polskim i angielskim)